Giriş Yap Kayıt Ol
Stresin Topluma Etkileri Nelerdir? | Tunçbilek Reklam
Stresin Topluma Etkileri Nelerdir?

İki farklı tanımda karşımıza çıkmaktadır.  İlki daha tıbbi durumlarda kullanılan, komplikasyon sonucu vücuda farklı semptomlar gösteren hallerdir.  Biz ise,  diğer halı olan ve toplum üstünde geniş yer kaplayan diğer anlamına bakacağız.  Bu anlamda stres,  bir takım gelişmelerin sebebiyet verdiği ruhsal gerilim halidir.  Toplumsal ilişkilerimizin global boyuta ulaştığı bu dönemde, stres önemli bir rahatsızlık durumu olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Sadece kişinin kendi ruh halini değil, toplumsal ilişkilerini de etkilemesi dolasıyla toplum adına da birbiriyle etkileşim de bulunan bireylerde kendine yayılım alanı bulabilen bir rahatsızlıktır.  Kişilerde gerginlik,  sinir ve öfke bozukluğu, anksiyete, depresyon ve manik ile majör depresif ataklara yol açabilir.  Önlem alınmazsa ve yatıştırılmazsa,  ölümcül süreçlere sebep olabilir

 

Stresin belirtileri ve toplum üstündeki etkileri

Stres genel olarak bireylerde sürekli bir sinir ve öfke halı, yoğun gerginlik, mutsuzluk,  dikkat ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerde görülür.  Bireylerde görülen bu durum,  bir sonraki aşamada toplumsal düzenin sekteye uğramasına, kaotik anlaşmazlıklara, toplumsal refahın ve huzurun bozulmasına, toplumsal işleyişin duraksaması ve deformasyona uğraması gibi durumlara sebebiyet verebilir.  Stresli bireyler,  toplumsal ilişkiler aracılığı ile stresli toplumlara yol açarlar.  Toplum içerisinde birbirine karşı güvensizlik,  tahammülsüzlük, anlayışsızlık ve hoşgörüsüzlük gibi olgulara sebebiyet olur.  Stresli toplumlar,  başlangıç olarak patlamaya ve dejenere olmaya hazır gergin insan topluluklarına dönüşür. 

Toplumsal ilişkiler yavaşlar, tatmin olma seviyesi azalır ve yine bu durum daha fazla strese yol açar, stres,  stresi beslemiş olur.  Bu yayılım toplumun her kesiminden yaş, din, dil, ırk ve cinsiyet fark etmeksizin yayılırken, aynı zamanda bu olgulara karşı da insanlar içerisinde bir ayrımcılığa ve karşılıklı çatışmalara sebep verir.  En son gelinen noktada ise,  huzursuz, anksiyetik yani kaygı bozukluğu içerisinde,  karşılıklı paylaşımın zayıf karşılıklı çatışmaların fazla olduğu toplumlar meydana gelmiş olur.  Genellikle ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerin yanı sıra,  terör,  eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksadığı,  ayrımcılığın olduğu toplumlarda stres toplumsal boyuta bu şekilde ulaşmış olur.

Stres ve toplumsal etkileri nasıl önlenebilir

Toplumsal tansiyon ve stresi düşürmek için olayın çekirdeğine inmek gerekir.  Unutulmamalıdır ki toplumu bireyler oluşturur, bu sebeple başlangıçta bireylerin sorunları çözülmelidir.  En temel olarak ekonomik sorunlar,  daha sonra ise eğitim,  sağlık, kişisel ve toplumsal güvenlik, istikrar ve toplumsal refah ve huzurun yükselmesi gerekmektedir.  Başta devlet olmak üzere toplum,  kendi yapıtaşlarını oluşturan kişilerle ilgilenmeli,  devlet eliyle desteklenmeli ve alt jenerasyonlardan üst jenerasyonlara dek gerekli bilinç ve destek grupları sağlanmalıdır.  Stres ve toplumsal etkileri ancak bu yollarla aşılabilir.

52 kez görüntülendi. / 22-01-2019 tarihinde eklendi.