Giriş Yap Kayıt Ol
Yeniden Yapılanma Nasıl Yönetilmelidir? | Tunçbilek Reklam
Yeniden Yapılanma Nasıl Yönetilmelidir?

Alttaki başlıklardan hangisinde daha çok dejavu yaşıyorsanız, o alanda sıfırdan yapılanma çalışmalarını gerçekleştirme lüzumunuz olabilir. Minik ve kolay ihtiyatlarla, maliyetli ve ağır rehabilitasyonların önüne geçebilirsiniz. sıfırdan yapılanmayı idare, insan kaynakları, alıcılar ve iş süreçleri olarak dört değişik konu başlığı altında değerlendirdik:

 

1-Firma idaresinde en baştan yapılanmaya lüzumunuz var mı?

-İşletmenin faydalılığını ve performansını ölçecek sistemler olmadığı için idare kararları güçlükle alınır, sık sık değiştirilir.

-Üst idarenin ve ailenin misyon ve yetki alanı net tanımlanmadığı için aynı mevzuda değişik bireyler değişik kararlar alırlar, çalışanlar güçlükle sürdürülebilen gidişatta kalırlar.

-İşler iyi giderken süratli ancak obez bir sihrime süreci yaşanır. Sürecin sonunda ciddi küçülmeler yaşanır.

-Muhtelif mazeretlerle tüm kararları işveren ya da tek idareyici alır

-İşletmenin finansal pozisyonu iyiden makûsa doğru süratle farklılık gösterebilir, gelişmiş erken ihtar sistemleri ve etkin kullanılan bir bilgi sistemi yoktur.

 

2-İnsan kaynaklarınızda yine yapılanmaya gereksiniminiz var mı?

-Çalışanların iş tarifleri ve performans kriterleri olmadığı için kusurların mesulleri mevzusunda meçhullük yaşanır, herkes her işi yapmaya çalışır, keşmekeşlik neticesinde faydasızlık doğar.

-Çalışanlar yanılgı yapmaktan korkarak karar alma sürecine katılmaya çekinirler. Teklif kolileri boş olarak durur.Halbuki herkes üretime katılmalıdır.

-Personel sirkülasyon oranı ya çok yüksektir ya da çok kemikleşmiş bir çalışan yapısı vardır.

-Çalışanlar arasında olmadık sebeplerle ve sık sık irtibat problemleri yaşanır. Bu problemlerin firmanın faydalılığına olan negatif tesirleri farkedilmez.

-“Kıdem mi, performans mı”, “vefa mı, faydalılık mı?” sualleri sık sık sorulur.

 

3-İş süreçlerinizde yine yapılanmaya gereksiniminiz var mı?

-Süreçler ayrıntılı bir biçimde belirlenmediği için sistematik iyileştirme çalışmaları yapılamaz, asıl ihtiyaç duyulan iyileştirme amaçları asla konuşmalarda yer almaz.

-İyileştirme ve geliştirme çalışmaları zamanında yapılamadığı için bir vakit sonra meseleler gelişir, daha maliyetli ve radikal çözümlere lüzum dinlerler.

-İmal ve satışın dışında kalan ar-ge, iş geliştirme, bakım onarım vb. çalışmalara bütçe ufalamaz, zamanla bereketsizlik çoğalır.

-Süratli olmak ismine tasarılama yapılmaz, ancak günü kurtarırken eş yanılgılar devamlı yinelenir, neticede tasarısız maliyetler çoğalır.

-Süreçler ölçülemediği ve reel maliyetleri öğrenilemediği için mahsul-hizmet maliyeti bütün  olarak hesaplanamaz, firmanın reel kâr ve hasarı bilinemez.

 

4-Satın alma süreçlerinizde sıfırdan yapılanma lüzumunuz var mı?

-İmal sahaları, bürolar, şubeler, bayiler, kullanılan evrak vb. materyaller müessesesel bir kimlik ve imaj tamlığı sergilemezler. Yani kurumsallık zayıftır.

-Firma çalışanları, firmanın alıcıya bakış açısından habersizdir, bunu yalnızca satış personellerinin öğrenmesinin yeterli olduğu düşünülür. Alıcıya müteveccih genelde “ortak lisan” yoktur.

-Pazarlama ile satış, kâr ile ciro, alıcı şikayeti ile alıcı fırsatı vb. değişik kavramlar birbirine karıştırıldığı için sık sık kıymet kaybı yaşanır.

-Yüksek benlikler sebebiyle rakipler küçümsenir, firmanın cılız kalan istikametlerine dikkat edilmez, pazarlama ve rekabet tahlili yapılmaz.

-Pazarın tümüne nüfuz etmeye çalışarak boş yere enerji tüketilir, kârlı alıcıyı bulmaya müteveccih segmantasyon çalışmaları yapılmaz, kaçan fırsatlar farkedilmez.

37 kez görüntülendi. / 24-01-2019 tarihinde eklendi.