Giriş Yap Kayıt Ol
TAM HİZMET AJANSI DENDİĞİNDE NE KASTEDİLİYOR? | Tunçbilek Reklam
TAM HİZMET AJANSI DENDİĞİNDE NE KASTEDİLİYOR?

Bütüncül Hizmet Sağlayan Reklam Ajansıları Neyi Nasıl Yapar?  
 

Reklam çalışmaları için hizmet sunan muhtelif işletmeler bulunmaktadır. Kendi sektörlerinde farklı hizmetler ya da ürünler üreten  işletmeler için, muhtelif reklam kanalları üzerinden reklam kurguları oluşturulmaktadır. Alıcılara iyi hizmeti süratli ve nitelikli olarak sunmak reklam ajanslarının esas niyetleri arasında yer almaktadır. Tam hizmet ajansları gelişen teknoloji çerçevesinden birden fazla mecra üzerinde hizmet tasarlayarak bu hizmetleri farklı hizmet kanallarına doğru şekilde yerleştirme görevini yerine getirirler. Bu ajanslar aynı zamanda halkla ilişkiler kurumu olarak da hizmet göstermeye başlamış ve özellikle google, yandex, youtube gibi farklı mecralarda müşterilerinin tüketiciler ile ilişkilerini düzenlemeye de başlamışlardır. 

 

Tunçbilek Reklam örneğinde olduğu gibi tam hizmet ajansı olarak hizmet veren ajansların ürettikleri temel hizmetler şu şekilde listelenebilir:

 

Medya Satın Alma:

Medya satın alma alıcılar için, ilk etapta en uygun alanda en efektif sunumun hangi mecrada olduğunu bulmak ile başlar. Akabinde yapmış olduğu incelemeler neticesinde en uygun satın alma harekâtının hangisi olduğu mevzusunda en yüksek tesir (ppv ya da cpv) için operasyon - satın alma yapılır. Sektörel kimlik içerisinde özellikle sahada yeni işe başlamış olan teşebbüsçüler tarafından sıklıkla sorulan suallerin başında, Medya Satın Alma Nedir ? Nasıl gerçekleştirilir? sorusu gelmektedir. Şirketlerin reklam ajansları ile irtibatlarını sağlayan bir müşteri popülasyonuyla ilişki düzenleme hizmetidir.  Alakalı sektör içinde özellikle henüz bir yeni bir kurumsal düzenleme aşamasında olan medya satın almanın işletmelere göre spektrum - yelpaze yaratan muhtelif hizmetleri bulunmaktadır. Bunların başında reklam ajansının müşterisi pozisyonunda olan markaların reklamlarını bütün olarak nerelere, ne miktarda harcamalar ile yer vereceğinin kararının verilmesidir. Örnek vermek gerekir ise piyasaya yeni çıkarılmış bir mahsul var. Bu mahsulün reklamlarının hangi prodüksiyon firmasına yaptırılacağının idraki de bu hizmet alanı içerisinde yer labilir ve hatta oldukça da önemlidir.  Buna göre medya satın almanın ilk maksadı bütçe ayarlaması yapmak ve  çalıştığı işletmelerin her alanda yüksek oranda kar elde etmesini sağlamaktır.

 

Tam hizmet ajansları, İsminde geçen satın alma opsiyonlarını kullanarak şirketlerin her yıl daha fazla fayda elde etmesinin alt yapısını da oluştururlar. Bir mahsulün hangi pazarda daha yoğun işleyişe, hangi TV kanalında daha fazla reklama gereksinim duyabileceğinin tanımlanması (bu mecra youtube da olabilr..) ve raporlar halinde sunulması da profesyonel olarak medya satın alma firmalarının hizmetleri arasında yer almalıdır. Medya satın alma firmaları bütçe ayarlarından mesul olduğu için tanıtılması için ellerine verilen bir ürün ya da hizmet tipinin ne kadar teknik düzenleye tabi tutulacağına da doğrudan karar verebilir.

 

Ancak bu tamamen arz istikametinde ek bir iş olarak lanse edilmektedir ki bazen doğru bazen de yanlıştır çünkü bazı hizmetler ek hizmet bedeli alınarak yapılmamalıdır. Günümüzde her geçen gün rakamları çoğalacak biçimde alanında uzman satın alım takımları sektörde yer edinmeye başlamıştır. Bu takımlarla çalışmak (tabi kurumsal ve iyi niyetli olduğunu varsayar isek) imal, reklam ve bütçe gibi hayati mevzularda daha profesyonel adımlar atılmasının önünü açmaktadır. Doğrudan doğruya bütçeyi ve ekonomik tabanı ilgilendirdiği için medya satın almaların en büyük avantaj müşteri firmaya sağlayacakları en ucuza en etkili mecrayı satın alabilmektir. Yani bu alanda hizmetler sunan işletmelerle çalışmak; firmalar için,  senelik ekonomik bilançolarının düzenlenmesi ve daha yararlı bir biçimde günden güne sihrime oranlarını elde etmesi anlamına gelmektedir. Reklam alanında profesyonel geçmişe sahip olduklarından satın alma yaptıkları firmalardan daha az bütçe ile daha çok tanıtım elde edebilmektedirler.

 

Yaratıcı Kurumsal  Kimlik Tasarımı

 

Kurumsal pazarlama sürecini oluşturan sistemler gereği artık özgür rekabet içinde aktif ve orjinal kalmak isteyen her şirketin bir kurumsal katalog bütününe ihtiyacı olmaktadır.  Sistemli bir biçimde oluşturulan kurumsal kimlik onlarca parçadan oluşabilir. bu parçalar arasında fatura tasarımından tutun da kupa tasarımına kadar çok çeşitli başlıklar bulunabilir.

 

Piyasa içerisine bakıldığında her büyük markanın kendine özel bir rengi olduğu görülmektedir. Bu, o markanın ana rengini oluşturmaktadır. Bundan sonra açılan her şubede, sisteme sunulan her yeni hizmet ya da üründe o rengin ana akım renk olarak kullanıldığı görülmektedir. Kurumsal broşür tasarımını oluşturan ana unsurlardan bir diğeri de slogandır. Sloganlar değişik zaman aralıklarında değiştiriliyor olsa da her markanın ömür boyu süren ve ismi ile özdeşleşen bir ana mottosu ya da bir başka deyiş ile bir ana sloganı bulunmalıdır. Slogan ve buna ek olarak kurumsal renk içerik ve üslup olarakkurumsal kimliğin oluşturulmasında ana noktalar olarak görülmelidir. Bunlara ek olarakm kurumsal kimlik tasarımı hizmeti veren tam hizmet ajansları bu renk ve sloganları muhtelif vasıta ve gereçlere de en verimli bir biçimde uygulamaktadır. Bu araçların bir diğeri de  kartvizittir. Kartvizit markanın ana rengi ile basıldığı gibi alt kısımlarında markanın ismi ile uyumluluk gösterecek şekilde sloganı da yazılabilmektedir. 

 

Dijital Reklam:

 

Herkesin en az bir sosyal medya hesabına sahip olduğu günümüzde dijital reklam vermenin en önemli konu başlığı olarak görülmesi gerekmektedir.   Aynı zamanda tamamen sanal bir camia içerisinde yer aldığı için reklam için özel ayrılmış web sitesi - sosyal medya sitelerinde her zaman köşelerde video, resim ya da yazı gibi reklam unsurlarını yayınlatmak herm artık çok daha az maliyetli hem de çok daha fazla etkilir. Dijital reklamın diğer durumu ise süreklilik göstererek sık sık terarlanabilir bir yapıda olabilmesidir. Kağıda baskı yapmakta ısrar eden medya araçlarında (özellikle dergilerde) reklam veren firmanın reklamı bütün bir sayfada yer alsa bir reklama bir kere bakılmaktadır. Ancak yenilenen bir dijital sosyal medya sayfasında ise bir birey, günde belkide onlarca kez aynı reklamın değişik versiyonlarını görecektir.  Bu da verilen reklamın sadece reklam konusunda değil; markanın adının akıllarda daha kalıcı şekilde yer almasını sağlamaktadır. Günümüzde google, yandex, youtube, facebook, instagram, twitter, tumblr, linked in gibi sosyal medya ağları neredeyse bütün büyük reklam kanallarının yerine geçmekte ve önümüzdeki onyılarda da yerlerini koruyacak gibi gözükmektedir. 

57 kez görüntülendi. / 27-01-2019 tarihinde eklendi.