Giriş Yap Kayıt Ol
Stratejik Tasarım ve Kobiler | Tunçbilek Reklam
Stratejik Tasarım ve Kobiler

Stratejik Tasarım ve Kobiler:

Rastgele bir şirketin piyasa şartlarında başarılı olabilmesinin ön şartı stratejik kurgunun doğru yönetilmesidir.

KOBI’ler için stratejik kurguda sekiz esas adımı öne çıkmaktadır.

İşin en özgün tarifi yapılmalıdır.

Bir yatırımcı işinin sarih tasvirini yaptığında, ileriye dönük gayelerini daha anlaşılabilir ve uygulanabilir şekilde tanımlayabilecektir.

İşin tarifinde ele alınan nokta, yalnızca üretilen mahsul değildir. Aynı zamanda mahsulün cinsi, alıcıların kimliği, pazarda kastedilen imaj yani marka değeri, alıcıların hangi temel ihtiyaç gruplarının karşılanacağı ve ne cins metodların sahada kullanılacağı gibi mevzulardır.

Bir şirketin varlığının esası, mülk ya da hizmet sunduğu alıcı kitlesi - müşterileridir. bu noktada en önemli nokta, onların markaya olan inancını sürükleyebilmek için, aynı mahsulü sunan diğer firmalardan farklı olan sunumların yaratılması ve bu sunumların avantajlarının doğru şekilde anlatılabilmesidir.

Akdikeni kitlenin tahlilinde; – Mahsulünüzün alıcısı kimdir? – Alıcılarınızın yaşı, kazanç seviyeyi, alışveriş özellikleri ve oturdukları mahalle gibi genel özellikleri nelerdir? – Sizin mahsulünüzü neden seçim ediyorlar? – Şirketinize bağlılığı ne miktardadır? – Satışlarınızdaki çoğalış ya da eksilmelere neden olan etmenler nelerdir? – Pazarda bariz bir akdikeni grubu var mıdır? gibi sualler yanıtlanmalıdır.

Pazar etkenlerinin analizi yapılmalıdır.

Böyle bir pazar araştırması, pazarda yaratılabilecek maliyetlerden ve risklerden anında haberdar olabilmeyi sağlayacaktır.

Hedef pazarda faydalanılabilecek fırsatlar arasında bir öncelik sıralaması yaparak mümkün tehditlere karşı da hazırlıklı olunabilir. Farklı tipte ekonomik krizler, yeni yasalar, faiz oranlarındaki dengesizlikler, yeni rakip işletmelerin yeni metodlar kullanarak ortaya çıkışı, teknolojik büyümeler - kırılmalar, hassas pazar dedektörleri kullanılarak hızla bilebilirler. Ancak bu şekilde hakimiyet edilebilir bir dizi değişken belirlenip, bunlara müdahale edilebilirse işletmenin pazardaki rekabet fırsatları olacaktır.

Mutlaka Firmanın en avantajlı olduğu ve en zaafiyet gösterebilecek yanları tanımlanmalıdır (Kısaca SWAT analizi)

Böyle bir değerlendirme yapılması, personel, maliyet, mahsul, pazar, mahsul geliştirme ve organizasyonla alakalı mevzularda, yatırımcının işiyle alakalı daha ayakları yere basan bir perspektife sahip olmasını sağlar.

Bu yüzden de rakiplerin incelemesi  sürekli oalrak yapılmalıdır.

Hiç bir şirket pazarda yalnız değildir. sizinkine benzer mahsul ve servisi sunan şirketlerden kesintisiz daha iyi olabilmek, kendi iç analizini yapmanın yanısıra rakiplerin de detaylı tomografisini çekmekle mümkün olabilir. 

Rakipler şu anda ne yapmaktalar, ne yapabilirler, sebepleri ne olabilir, onların tehlikeye sebep verebilecek tutumları ve sahip oldukları stratejik kıymetleri nelerdir? Bunların gözlemlenmesiyle ortaya çıkacak olan rakip eksiklikleri avantajlar yaratılabilecek, eforlu ve galibiyetli yanlarından ise misal alınacaktır.

Devamında firmanın gelecek ile ilgili  emel ve niyetleri tanımlanmalıdır.

Genel emellerin ve amaçların tanımlanması bir idareyiciye genel emeller istikametinde kısa vadeli emeller tanımlama imkanı - hareket alanı verebileceği gibi, rakip firmanın performansını değerlendirme fırsatı da sağlayacaktır. Genel emeller, karlılık, faydalılık, sihrime, tesirlilik, pazarda prestij sahibi olma, parasal kaynaklar, teşkilatsal - bürokratik yapı, fiziksel - görünür olanaklar, çalışanların refahı ve cemiyetsel mesullük gibi mevzuları içerir.

İyi tanımlanmış emeller; spesifik, ölçülebilir, erişilebilir, reelci, harekete geçirici, zamanı belirtilmiş ve yazılı olmalıdır.

Emellerin tanımlanması düzeyinde bir alt grubun ve çalışanların bu sürece katılması, emellere teşkilat çalışanlarının daha basit erişilmesini sağlayacaktır.

Uygun taktikler doğru aşamalarda devreye sokulmalıdır.

Bir şirket kendisinin ve rakiplerinin incelemesini yaptıktan sonra stratejik görüşlerini değerlendirmeli ve işin geleceği için planlanan sonuçlara erişebilmek için yeni bir tasarım ortaya koymalıdır.  Strateji, şirketin ölçülmüş - biçilmiş emellerine erişebilmek için, idarenin tasarladığı aksiyonlar bütünüe verilen addır.

Stratejik tasarım bir kez karar alındıktan sonra hızla uygulamaya geçilmelidir.

Şirket idareyicisi de, stratejik tasarımını, günlük işler esasında uygulamaya dönüştürmekle yükümlüdür. Stratejik tasarıyı, uygulama alanlarında gerçeğe dönüştürmek için, tasarının istikametini yansıtan siyasetler, prosedürler ve bütçeler oluşturulmalıdır.

Tasarının uygulanması noktasında denetim şarttır. Her yönetici denetleme işlevini taktik liderlik kapasitesiyle yoğurmalıdır.

Firmanın emellerini de kapsayan stratejik tasarım süreci reelleştirilip, strateji oluşturulduktan sonra işleyişin tanımlanan tasarı istikametinde olup olmadığının denetlenmesi de iç denetim birimlerinin çalışmalarıyla kontrol edilmelidir. Muhasebe kayıtları, yapım, satışlar, stok ve diğer operasyon kayıtları bir idareyicinin tasarılamaya uygun bir gidiş olup olmadığını denetleyebilmesi için dikkat etmesi gerkeen ana başlıklardır. 

41 kez görüntülendi. / 26-01-2019 tarihinde eklendi.